outLink

Uwepo wa huduma hizi (upatikanaji wa mikopo, ushauri na kuunganishwa na masoko) huongeza kipato cha mkulima kwa asilimia hamsini na saba (57%) na uongeza mavuno kwa asilimia miamoja sitini na nane (168%).

Siku hizi huduma zinatolewa kwa kiwango kikubwa kupitia tehama “ICT”. Ifikapo 2025, asilimia themanini na saba (87%) ya wakulima katika Kaya watakuwa wakimiliki simu (Dalberg , 2018).

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: